Usefull

Useful information

Полезна информация за актуалните  митнически валутни курсове, необходими транспортни документи за различните видове транспорт, необходими документи за митническо облсужване, видове контейнери и начини на товарене. Речник на транспортните термини В сферата на транспорта и спедицията се&nbs ...

Read more

Container types and sizes

Tук може да намерите полезна информация за използваните от нас контейнери и техните параметри. Посочените размери са ориентировъчни. В зависимост от производителите, реалните стойности може незначително да се различават от посочените. Стандартни контейнери Стандартните контейнери (SPC) са изве ...

Read more

Documents needed for customs

ПРИ ВНОС: - Нотариално заверено пълномощно - Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ; - Необходими разрешителни за внос според спецификата на стоката - Вносни фактури и други необходими търговски документи - Документ за произход в с ...

Read more

Incoterms 2000

Предназначението на INCOTERMS е да предостави комплект от международни правила за тълкуване на най-широко използваните търговски термини в областта на външната търговия. По този начин могат да се избегнат или в краен случай в значителна степен да се ограничи неопределеността в различните интерпретац ...

Read more