Въздушен транспорт

Редовни седмични групажни линии. Извършваме всички транспортни услуги като събиране и групиране на стоките, ре-експортни и транзитни операции във вътрешна и международна релация, както и доставки от врата до врата.