Transport

Смарт експрес ООД разполага с въздушен, сухопътен и автомобилен, морски и речен транспорт, групажни превози, извън габаритни товари, опасни товари и специализирани превози. Международна спедиция транспорт и спедиция, митническо агентство, складове под митнически контрол.