Домашни любимци

Вашият домашен любимец пътува в сигурни ръце!

Живите животни могат да се превозват само до страни, в които е разрешено и при условия определени за съответната страна. Сертификат за внос, издаден от Държавната Ветеринарна служба, се изисква за всички животни пребиваващи в България за повече от 3 месеца. Превоз до България може да бъде отказан в случаите, когато животното не е в добро здраве, или в случаите, когато в страната на тръгване има неблагоприятна епидемична ситуация. Живите животни трябва да се превозват единствено в специални, устойчиви контейнери за живи животни – с достатъчен брой отвори за проветряване и със здрави, непромокаеми дъна. Превозвачът има правото да поиска съгласие за транспорт от ветеринарната служба, или одобрение за използвания контейнер, ако счете това за необходимо. Пътникът винаги трябва да направи резервация за превоза на живите животни. Някои типове самолети не са подходящи за транспорт на живи животни – БАЕ 146 – тъй като товарния отсек не е херметизиран.

Кучета и котки

Всяко едно куче и котка по-големи от 3 месеца, трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс, най-малко 30 дни, но не повече от 12 месеца, преди датата на тръгване. В случаи на реваксинация не е необходимо да се изчаква 30 дни. Животните трябва да имат татуировка или идентификационен микрочип. Всяко едно животно трябва да има валиден международен сертификат.

Други животни

Във всеки един отделен случай се изисква здравен сертификат. Превоз на живи животни на борда:

В пътническия салон се разрешава да се превозват само два броя живи животни (едно в С класа и едно в Y класа). Под седалката на пътника се поставя контейнера с живото животно, като контейнера трябва да е с максимални размери не превишаващи дължина от 48 см, ширина от 32 см и дълбочина от 29 см и да тежи не повече от 5 килограма.

В пътническия салон могат да се превозват само кучета и котки. Таксата за превоз на живо животно на борда ще се изчислява според приложимите такси за свръх багаж. Животни от застрашен вид под специален контрол (CITES) трябва да бъдат придружени с всички съответстващи документи.