Maritime transport

Превоз на товари по море, опериране на кораби. Морски транспорт - сухи и течни товари, спедиция, менажиране на кораби и танкери, маркетингови проучвания. Фирмата предлага воден транспорт - морски и речни превози на товари; - 20 и 40 фута контейнери, цели и консолидирани,”брейк ин”и „булк”; товари, корабно агентиране, брокераж, чартиране, фрахтоване.

Консултации при изготвяне на транспортни клаузи в договори и договори за морски транспорт.

С дейността си съдействаме за успешното реализиране на международните сделки на нашите клиенти, като им предлагаме:
- конкурентни цени;
- отлични транзитни времена;
- улесняващи взаимоотношенията процедури;
- информация за движението на Вашите стоки;
- точно издадени документи.

С партньорите ни, водещи контейнерни линии и техните агенти от цял свят Ви гарантираме най-ефективните и сигурни решения за превоз на Вашите стоки по море.

Контейнерни превози

Смарт Експрес, предлага транспортни решения със всички типове контейнери, осигурени от първокласен сервиз на водещи световни контейнерни превозвачи. Осъществяваме внос и износ на контейнери от и до основните световни пристанища през Варна, Солун и Бургас според желанията на нашите клиенти и спецификата на товарите. Предлагаме ежеседмични контейнерни групажни транспорти.

Организиране на контейнерен превоз до и от всяка точка по света. Осигуряваме широк набор от превозвачи, който удовлетворява разнообразието от изисквания по отношение на сигурност, точност на изпълнението, транзитно време и цена. Предлагаме спедиция на комплектни и групажни контейнерни пратки (FCL, LCL) включително доставки врата / врата.

* Контейнерна спедиция (пълни контейнери)
* Групажни контейнери
* Контейнерни проектни товари

Добрите партньорски отношения с контейнерните линии ни дават възможност за транспортиране на Вашите пратки, практически от и до всяка точка на света, и предлагане на най-добрият вариант за транспорт съобразен с текущите условия на пазара.

Предлагаме на клиентите си възможности за заявяване на допълнителни услуги, свързани с обработката в зависимост от условията на доставка според Incoterms:
* Вътрешен транспорт от склад до пристанище или обратно
* Изходяща или входяща митническа обработка
* Изходяща или входяща терминална обработка