Полезно

Видове контейнери и размери

Видове контейнериTук може да намерите полезна информация за използваните от нас контейнери и техните параметри. Посочените размери са ориентировъчни. В зависимост от производителите, реалните стойности може незначително да се различават от посочените.

Стандартни контейнери

Стандартните контейнери (SPC) са известни и като многофункционални контейнери. Те са затворени контейнери, т.е. те са затворени от всички страни. пма определена разлика между различните видове стандартни контейнери:
- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края.
- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и странични врати по цялата дължина на контейнера от едната или и от двете му страни.
- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и врата от едната или и от двете му страни
- Освен това, различните видове стандартни контейнери се отличават по размери и тегло, в зависимост от широкия диапазон на видовете стандартни контейнери.
- Стандартните контейнери обикновено са 20- или 40-футови.

Контейнери с по-малки размери се използват рядко. Практиката показва, че тенденцията е в използването на контейнери с по-големи размери, например 45-футови.

High Cube

Контейнерите са подобни на стандартните, но са по-високи. За разлика от стандартните контейнери, чиято максимална височина е 2591 мм (8''6)

High Cube

контейнерите са високи 2896 мм (9''6)

High Cube

контейнерите нормално са с дължина 40 фута, но понякога се използват и 45-футови контейнери.

Open top контейнери

Стените на Open top контейнерите (OTC) в повечето случаи са изработени от гофрирана ламарина. Подът е дървен. За този вид контейнери е характерно следното - покривът е направен от разглобяеми греди, покрити с брезент, конзолата на вратата може да се завърта.

Тези две структурни особености значително  опростяват процеса на товарене и разтоварване на контейнера. Много по-лесно е контейнерът да се товари и разтоварва отгоре или през вратите с помощта на кран или друг подемен механизъм, когато покривът е свален и конзолата на вратата е завъртяна.

Може да се отбележи, че целта на разглобяемите греди на покрива не е само да поддържат брезента, но  допринасят и за стабилността на контейнера. Халките за осигурителните въжета,  с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите горни и долни странични греди, както и в ъгловите опори на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 1000 kг. Обикновено open top контейнерите са 20- или 40-футови.

Хладилни контейнери

Хладилните контейнери (RC) се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура. Тези стоки се разделят на охладени или замразени, в зависимост от това, дали температурата при превоза е над или под точката на замръзване. Това са предимно плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, като масло, сирене и кашкавал. Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се постига запазването на бързоразвалящи се продукти за по-дълго време. Температурата в контейнера се понижава чрез охлаждане с азот или въглероден двуокис, а по време на транспорт се поддържа постоянна, посредством система от температурни релета. Изискване за хладилните контейнери е да бъдат херметично затворени, за да се ограничи окислителното въздействие на кислорода в околния въздух.

На пазара се предлагат и хладилни системи, които се интегрират в контейнера. Възможно е и реѿението за монтиране на хладилни системи на контейнери със странично отваряне. През последните години се появиха и контейнери с напълно автономно контролиране на вътрешната среда.

Системата за контролиране на постоянна среда се намира вътре в контейнера. Това е необходимо, за да не бъдатпроменени габаритните размери на контейнера при външно поставяне и така да се нарушат стандартите на ISO. Тогава биха могли да се появят проблеми при транспорта, например при поставяне на контейнера в стандартно оразмерена клетка на кораб. Вътрешното поставяне на системата води до намаляване на пространството в контейнера и на полезния товар.

Хладилните контейнери обикновено са 20- или 40-футови.

Flat rack контейнери

Flat rack контейнерите (FRC) са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка, и две вертикални стени в двата края, които могат да са неподвижно закрепени или сгъваеми. Тези стени са достатъчно стабилни, за да осигурят при необходимост подреждането на няколко контейнера от този тип, заедно с товара, един върху друг.

Обикновено flatrack контейнерите са 20- или 40-футови. Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите страничнигреди, в ъгловите опори и на пода на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 2000 kг за 20-футовите и до 4000 кг за 40-футовите контейнери. За да се гарантира сигурното транспортиране на товара, някои flat rack контейнери са снабдени със странични греди.

Контейнер платформи

Контейнерите платформи (PC) се състоят единствено от подова платформа, която има извънредно голяма товароносимост. Това дава възможност за транспортиране на много тежки товари на къси разстояния. Контейнерите са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка. Контейнерите платформи обикновено са 20- или 40-футови. Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди. Чрез тях се обезопасяват товари до 3000 kг.

Схема на товарене

За да разположите най-рационално стоката в контейнера е необходимо да се направи план за товарене. Обемът на 20-футовия контейнер е 28-30 куб.м, докато обемът на 40-футовия контейнер е 56-60 куб.м. Реалният капацитет на контейнера, с който разполагате при товарене, зависи не само от размерите на колетите, но също така от опаковъчните материали, както и от опита и компетентността на товарачите.

При изготвянето на товарен план, освен размерите на стоките, трябва да се има предвид и теглото им. Важно е да се знае, че в много страни максимално допустимото натоварване на контейнера при автомобилен и железопътен превоз е по-малко, отколкото максимално дапустимото натоварване в самия контейнер.

Използването на палети до голяма степен позволява по-ефикасното използване на пространството в контейнера. Съществуват два основни вида палети:ЕВРОПАЛЕТИ (800 мм х 1200 мм) и СТАНДАРТНп ПАЛЕТп (1000 мм х 1200 мм). В 20-футовия контейнер могат да се поберат 11 европалети на един ред или 9-10 стандартни палети на един ред, докато в 40-футовия контейнер могат да се поберат 23-24 европалети на един ред или 20-21 стандартни палети на един ред.

Назад