Сухопътен транспорт

В областта на автомобилните превози нашите клиенти могат да разчитат на комплектни транспорти от и за Западна и Централна Европа, Турция, Гърция, Скандинавски страни, Великобритания, Прибалтика, страните от ОНД и Близкия изток.

Смарт Експрес организира международен автомобилен транспорт на комплектни, включително ADR или опасни товари, товари изискващи определен температурен режим, високообемни и извънгабаритни товари.За нуждите на своите клиенти предлагаме избор на широка гама превозни средства: бордови, фургони, хладилни, хенгери, дрехарки, прицепи, мегатрейлери и джъмбо-камиони.

Автомобилен транспорт: транспортиране на частични товари и цели камиони от / до цяла Европа, извън групажните линии;специализирани автомобилни превози;

* Доставки от врата до врата;. Складова дейност и услуги:складиран на общностни и извънобщостни стоки;временно и митническо складиране;

* Митничиско обслужване: изготвяне на всички видове митнически документи, EUR1 и сертификати, транзити, ТпР-карнети;митническо посредничество;

* Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции;

* Доставка от / до склад на Смарт Експрес до/от посочен от клиента адрес в страната. За стоките с извън общностен произход или предназначени за трета страна предлагаме – манифестиране, документообработка, митническо представителство, обезпечаване на митни сборове със собствена банкова гаранция, транзит, митническо складиране;

Назад