Групажни превози

Смарт Експрес предлага групажни превози от и до различни дестинации в рамките на Европа и страната. имайки в предвид нарастналите потребности на клиента, ние извършваме всички транспортни услуги като събиране и групиране на стоките, ре-експортни и транзитни операции във вътреѿна и международна релация, както и доставки от врата до врата.

За улеснение на нашите клиенти, ние разпределяме комплектни и частични товари, със или без междинно разтоварване, в собствени складове или кореспондентски пунктове на наши партньори извън страната. Също така поемаме дистрибуцията на пратките до крайния получател в България или чужбина.

В нашата гама от услуги е включено и временно складиране на входящи и изходящи групажни пратки във временен митнически склад с цел улесняване на обработката на комплектни и частични товари.

Редовни седмични групажни линии:
- Фиксирани дати на отпътуване и доставка, кратки срокове, конкурентни цени;
- Транспортиране на групажни пратки от/до цяла Европа;
- Ежеседмична консолидация от Терминал София за всички западноевропейски дестинации.
- Обслужване на обратен износ след митнически режим;
- Активно усъвършенстване; и др. временни режими, в т.ч. учредени на митници във вътрешността на страната.
- Непрекъснат контрол върху движението на групажните автомобили;
- Оптимални транзитни времена за групажен транспорт;
- Групажния товар се получава във временен склад под надзора на ТМУ Аерогара - София;
- Митническата обработка, вкл. деконсолидация, транзит към други митници и митническо складиране е собствен сервиз на Смарт Експрес ООД, осъществяван на база Постоянно разрешение за митнически агент № 94-3; Обща Гаранция по транзит в страната;
- Митнически склад тип „А”.

Доставка от временен склад до краен получател в страната: до 24(36) часа от представяне на изискуемите за митнически транзит документи от крайния получател.

Назад