Извънгабаритни товари

Независимо от размера и теглото на товара Смарт Експрес ще Ви предложи най-доброто решение за всеки конкретен случай. Независимо колко тежък, висок или широк е Вашият товар, той ще бъде безпроблемно доставен до желаната дестинация.

Смарт Експрес оперира с различни видове специализирани ремаркета, пригодени за превоз на извънгабаритни товари и снабдени с необходимото оборудване за обезпечаване на сигурността им.

Транспортирането на извънгабаритни товари изисква изключителна подготовка и координация. Най-важното е да се намери оптималният маршрут. За всеки превоз нашите специалисти разработват няколко маршрута и предлагат най-подходящия за конкретния товар. Много често се налага използването на мултимодален превоз ; суша-море-суша или суша-река-суша.

Предлаганата услуга е изцяло съобразена с конкретните нужди на клиента и характеристиките на товара. Екип от професионалисти организира и контролира цялостния процес на транспортиране – от товарен до разтоварен пункт.

1. Транспорт на извънгабаритни и тежки товари.
Смарт Експрес има дългогодишен опит в транспорта на тежки и извънгабаритни товари. Преди извършване на транспорта планираме всички възможни маршрути за движение съвместно с контролиращите транспорта институции и организираме получаване на маршрутните разрешителни за движение и последващия ескорт на товарите.

2. Ескортиране на специалните транспорти на тежки и извънгабаритни товари.
- Организираме ескорта на тежки и извънгабаритни товари на територията на България с наши превозни средства;
- Предлагаме добър сервиз по време на  ескорта на тежки и извънгабаритни товари;
- Нашите служители са добре подготвени професионалисти с голям опит.

3. Разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни товари.
Можем да извършим вместо Вас подготовка и съгласуване на маршрутните разрешителни за движение съвместно с всички контролиращи транспорта институции.

4. Проучване на подходящ маршрут за движение
Пътното проучване е важна част от фактическото транспортиране на тежки и извънгабаритни товари. Ние можем да ви предложим подходящия маршрут за движение като го съгласуваме с всички институции, стопанисващи пътната мрежа на България - да определим всички пътни съоръжения и ограничения по маршрута и начини за тяхното преодоляване.

Назад