Пресни плодове и зеленчуци

Смарт Експрес е превозвач лицензиран с лиценз на Общноста 4103 , който разполага със собствен специализиран хладилен транспорт за охладени и замразени продукти. Фирмата предлага и извършва вътрешни и международни превози. Разполагаме със собствени складове и хладилни камери работещи при различни температури, където съхраняваме продуктите и приготвяме заявките. Предлагаме коректност, сигурност, гъвкавост на добри цени!

Извършваме превоз във всички страни от Европейския съюз.

Смарт Експрес разполага със собствени хладилни автомобили, с които извършва международни и вътрешни превози. Автомобилите ни са EURO 3, като политиката на фирмата е методично обновяване на автопарка за задоволяване нуждите на нашите клиенти и съобразяване с изискванията на Европейския съюз.

Складовете имат хладилни камери за различни температури и помещения, където се подготвят поръчките за дистрибуция. Офисната част е модерно обзаведена и има всички видове комуникационни системи, което е най-добрата гаранция за перфектно обслужване. Пресните плодове и зеленчуци съдържат много вода, затова лесно се развалят. Податливи са на въздействия от страна на микроорганизмите, които се активират при повишаване на t° и влажността. От значение е и газовата среда. - съдържание на О2, СО2 и др. Характерно за този вид товари е прцеса дишане. То бива аеробно - изгарятсе глюкозите - отделя се СО2, Н2О, t°. Аеробното дишане е опасно за товара поради отделянето на топлина и СО2. Когато концентр. на СО2 нарастне на 12% - започва анаеробно дишане. В резултат на което се отделя алкохол, СО2, етан и млечна киселина. Спиртът се натрупва в растителните клетки, което води до самоотравяне и ферментация.

Сложен процес е и доузряването. Съществуват три степени на зрелост:
- на откъсване - твърди с кисел вкус;
- потребителска - сладък вкус, оптимални параметри, цвят, мирис и т.н.
- психологическа - започват да омекват и да се разлагат - неприятен вкус и мирис.

Алелопатия - процес на преминаване на водни пари с високо парциално налягане в посока с ниско парциално налягане. При дишане, част от товара се стопля и водните пари се премества към студените участъци. Така се получава увяхване, а етанола който се отделя, способства узряването на околните растения. За избягване на тези ефекти се препоръчва озониране или усилена вентилация.

Съхранение по време на превоза. Товарът трябва да се предпази от микроорганизми и да се ограничи процеса на узряване и овлажняване. Режим на съхранение трябва да е съобразен с изискванията на товародателя.

Назад